.                     Економічний     охоронний      пристрій